CV

Utdanning
Grunnutdanning:
1989 Danmark
Eksamen i psykologi ved Københavns Universitet

Spesialistutdanning:
2001 Norge, Norsk Psykologforening
Spesialist i Klinisk Voksenpsykologi

2011 Danmark, Dansk Psykologforening
Specialist i Psykoterapi Voksne
Supervisordiplom Psykoterapi Voksne, specialistniveu

Intensiv psykoterapi:
2007-2009      Kurser i Intensiv Systematisk Dynamisk Korttidsterapi (Amerikansk forkortelse: ISTDP, som betyr «Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy») under ledelse av Jon Fredrickson, Patricia Della Selva, m.fl. USA. Intensiv terapeutisk trening med videofeedback.

Psykodynamisk terapi:
1998-2007      Utdannet ved Institutt for Psykoterapi, Oslo. Videregående del. Omfattende veiledning, egenterapi, seminarer, diskusjon av egne cases. Intensiv terapeutisk trening med feedback fra treningsteam på lydopptak av utført terapi.

Sakkyndig barn og familie:
2002-2003      Toårig utdannelsesprogram ved Norsk Psykologforening. Sakkyndig utredning for barnevern, domstolene og fylkesnemnda (fungerer som en domstol, og vurderer foreldres omsorgsevne).

Gruppeterapi:
2000-2001      Institutt for Gruppeanalyse, Oslo. Teori, smågruppepraksis, storgruppepraksis.

Diverse kurs
2013                Den følsomme hjerne, barns utvikling, minne og kognisjon
2013                Minnefunksjon i relasjon til traumer
2013                Opprusting faglig samspill i relasjon til overgrep mot barn
2011                Behandling av barn på Grønland
2010                Behandling av seksuelle overgrep
2010                Veiledning av pleiefamilier
2008                Kurs i vurdering av psykiske skadevirkninger i erstatningssaker
2006-2013       Psykoterapiseminarer ikke nevnt annet sted
2002                Salutogen tenkning i behandling
2001                Autisme og visuell pedagogikk
2001                TEACCH-programmet (behandling av psykisk utviklingshemmede og autister)
1999                MMPI
1996                Senvirkninger av seksuelle overgrep
1995                Ungdom og seksualitet
1995                Vold og overgrep
1995                Debrifing efter katastrofer

Arbeid
Grønland:
2009-2011      Ansatt ved Børne- og Familieafdelingen, Kommuneqarfik Sermersooq, med
tjeneste ved kontoret i Tasiilaq, Øst-Grønland. Oppgaver: Familieterapi, enkeltpersoner, undersøkelse av barn, anbefaling og terapeutisk hjelp. Reisevirksomhet med terapeutisk arbeide i geografisk og sosialt isolerte bygder. Arbeidet i Grønland var en øyeåpner for vilkårene for menneskelig utvikling i en meget annerledes kultur.

Norge:
2012-i dag      100 % privat praksis. Terapeutisk arbeid, enkeltpersoner, familier og par. Barnesakkyndig arbeid, vurdering av barnas behov.
2003-2009      100 % privat praksis. Som ovenfor.
1998-2002      20 % privat praksis. Fulltid sykehuset.
1995-2002      Fylkessykehuset i Haugesund, psykiatrisk avdeling. Poliklinikk, rusmisbrukere, profylaktisk i forhold til psykosetruede (TIPS-prosjektet), utviklingshemmede og autister, sengeavdeling.
1993-1995      Kommunal PPT (Pedagogisk Psykologisk Rådgivning). Vurdering av barn og rådgivning av personalet på skoler og i barnehager. Samarbeid med foreldre.
1991-1993      Daglig leder ved Odda Familievernkontor. Familieterapi, par, eneterapi, tilrettelegging av tjeneste for utviklingshemmede.
1990-1991      Ansatt ved Fosen-Teamet i Sør-Trøndelag fylke. Reisende terapeutisk tjeneste rettet mot periferien av fylket med henblikk på å være forberedende og avsluttende terapeutisk buffer ved klientenes kontakt til de sentrale behandlingsinstitusjonene.

Danmark:
1980-1989      Ledet en rekke langvarige gruppeterapeutiske forløp. Eksistensiell og humanistisk terapi med verbal- og kroppsterapi. Treningsgrupper i gruppedynamikk (samspill) under 1-2 ukers kurs i fjellet i Sverige og Norge.

1972-1985      Praktisk arbeid med barn. Støttepedagog i vuggestue, barnehager og fritidshjem. Assistent i skolehjem, behandlingshjem, psykiatrisk barneavdeling og fengselssurrogat for barn (14-18 år).