CV

Fra 01.01.2020 tilbyr jeg ikke lenger psykologiske tjenester.

Utdanning
Grunnutdanning:
1989 Danmark
Eksamen i psykologi ved Københavns Universitet

Spesialistutdanning:
2001 Norge, Norsk Psykologforening
Spesialist i Klinisk Voksenpsykologi

2011 Danmark, Dansk Psykologforening
Specialist i Psykoterapi Voksne
Supervisordiplom Psykoterapi Voksne, specialistniveu

Intensiv psykoterapi:
2007-2009      Kurser i Intensiv Systematisk Dynamisk Korttidsterapi (Amerikansk forkortelse: ISTDP, som betyr «Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy») under ledelse av Jon Fredrickson, Patricia Della Selva, m.fl. USA. Intensiv terapeutisk trening med videofeedback.

Psykodynamisk terapi:
1998-2007      Utdannet ved Institutt for Psykoterapi, Oslo. Videregående del. Omfattende veiledning, egenterapi, seminarer, diskusjon av egne cases. Intensiv terapeutisk trening med feedback fra treningsteam på lydopptak av utført terapi.

Sakkyndig barn og familie:
2002-2003      Toårig utdannelsesprogram ved Norsk Psykologforening. Sakkyndig utredning for barnevern, domstolene og fylkesnemnda (fungerer som en domstol, og vurderer foreldres omsorgsevne).

Gruppeterapi:
2000-2001      Institutt for Gruppeanalyse, Oslo. Teori, smågruppepraksis, storgruppepraksis.

Diverse kurs
2013-2019       Flere kurser, listen ikke oppdatert
2013                Den følsomme hjerne, barns utvikling, minne og kognisjon
2013                Minnefunksjon i relasjon til traumer
2013                Opprusting faglig samspill i relasjon til overgrep mot barn
2011                Behandling av barn på Grønland
2010                Behandling av seksuelle overgrep
2010                Veiledning av pleiefamilier
2008                Kurs i vurdering av psykiske skadevirkninger i erstatningssaker
2006-2013       Psykoterapiseminarer ikke nevnt annet sted
2002                Salutogen tenkning i behandling
2001                Autisme og visuell pedagogikk
2001                TEACCH-programmet (behandling av psykisk utviklingshemmede og
autister)
1999                MMPI
1996                Senvirkninger av seksuelle overgrep
1995                Ungdom og seksualitet
1995                Vold og overgrep
1995                Debrifing efter katastrofer

Arbeid
Grønland:
2009-2011  Ansatt ved Børne- og Familieafdelingen, Kommuneqarfi Sermersooq (Nuuk Kommune)
Tjeneste ved kontoret i Tasiilaq, Øst-Grønland.
Familieterapi, enkeltpersoner, undersøkelse av barn, anbefaling                                      og terapeutisk hjelp.
Reisevirksomhet med terapeutisk arbeide i geografisk og
sosialt isolerte bygder.
Arbeidet i Grønland var en øyeåpner for vilkårene for menneskelig
utvikling i en meget annerledes kultur.

Norge:
Fra 01.01.2020 tilbys ikke lenger psykologiske tjenester.

2017- 2019 Privat praksis på nedsat tid.
Det gis alene telefonisk konsultasjon etter avtale.
Det utferdiges ikke sakkyndige rapporter.

2012-2017 100 % privat praksis.
Terapeutisk arbeid, enkeltpersoner, familier og par.
Barnesakkyndig arbeid, vurdering av barnas behov.

2003-2009  100 % privat praksis. Som ovenfor.

1998-2002   20 % privat praksis. Fulltid sykehuset.

1995-2002  Fylkessykehuset i Haugesund, psykiatrisk avdeling.
Poliklinikk, rusmisbrukere, profylaktisk i forhold til psykosetruede
(TIPS-prosjektet), utviklingshemmede og autister, sengeavdeling.

1993-1995  Kommunal PPT (Pedagogisk Psykologisk Rådgivning).
Vurdering av barn.
Rådgivning av personalet på skoler og i barnehager.
Samarbeid med foreldre.

1991-1993  Daglig leder ved Odda Familievernkontor.
Familieterapi, par, eneterapi.
Tilrettelegging av tjeneste for utviklingshemmede.

1990-1991  Fosen-Teamet i Sør-Trøndelag fylke.
Reisende terapeutisk tjeneste.

Oppdatert juni 2021