Psykologspesialist Jan Rimau

Avtale om telefonisk konsultasjon
Direkte nummer +4747952876
E-mail: psykolog@rimau.com
NB: På grunn av beskyttelse imot roboter må du skrive mailadressen inn i ditt eget mailprogram

Pris for en telefonisk konsultasjon er kr. 900,-.

Du finner ledig tid på linken: TIME
Når du har funnet en ledig time, får du en avtale ved at ringe eller maile til mig om
(1) hvilken tid som passer samt
(2) innbetale for konsultasjonen på konto.
Du må skrive dine forbogstaver i beskjedfeltet, så jeg kan se at du er deg.
Innbetaling må skje senest dagen før konsultasjonen for å være synlig for mig.

Konto:
Haugesund Sparebank 3240-10-21603
Husk at skrive dine forbogstaver eller noget du selv vælger i beskjedfeltet.

Ønsker du fortløpende samtaler
Det er best å begynne med en betalt prøvetime, sådan at du kan ta stilling til om du ønsker denne type hjelp.
Etter prøvetimen kan du avtale en rekke tider.

Tjenesten
Generelt: Etter arbejde i Danmark (inntil 1990), Norge (1990-2009), Grønland (2009-11), deretter igjen Norge (2012-17) er virksomheden nedtrappet. Virksomheden hører hjemme i Flaktveit, Norge. Jeg har familie i både DK og NO og oppholder meg begge steder. Av praktiske grunner og av hensyn til helbred gis alene konsultasjon per telefon. Det medfører fleksibilitet for klienter og meg selv. Jeg varetar konsultasjoner med klienter i Danmark og Norge uansett oppholdssted.

Det er en liten virksomhet med høy kvalitet.
Det er ikke forsikringsordninger eller offentlige tilskudd.
Det utferdiges ikke attester og erklæringer til barnevern og domstoler.

Hvis pasienten ønsker det, kan jeg samarbeide med lege om medisinering.
Par- eller familiesamtaler tilbys ikke over telefon
Telefoniske konsultasjoner er fortrolige.

Du skal være alene og ikke være opptatt av annet under samtalene.
Avbud til avtalt samtale 24 timer før.
Psykologer har tavshetsplikt.

Firmaadresse:
Ulsberglia 138, 5135 Flaktveit
Org.nr.: NO 914 767 148  –  HPR nr.: 80 160 70

Utdanning i Norge:
Spesialist i Klinisk Voksenpsykologi, utdannet psykoterapeut ved Institutt for Psykoterapi, Oslo. Diverse kurs i korttidsterapi.

Utdanning i Danmark:
Københavns Universitet. Spesialist i Psykoterapi Voksne, Supervisor Psykoterapi Voksne Spesialistnivå.

Samtaler på norsk, engelsk og dansk.

Oppdatert juli 2019.