Psykologspesialist Jan Rimau

Fra 01.01.2020 tilbyr jeg ikke lenger psykologiske tjenester.

Etter arbejde i Danmark (inntil 1990), Norge (1990-2009), Grønland (2009-11), deretter igjen Norge (2012-17) er virksomheden nedtrappet og stoppet ved utgangen av 2019.

Utdanning i Norge:
Spesialist i Klinisk Voksenpsykologi, utdannet psykoterapeut ved Institutt for Psykoterapi, Oslo. Diverse kurs i korttidsterapi.

Utdanning i Danmark:
Københavns Universitet. Spesialist i Psykoterapi Voksne, Supervisor Psykoterapi Voksne Spesialistnivå.

Oppdatert juni 2021