Psykologspesialist Jan Rimau

Få avtale
Ring / klikk direkte nummer til meg +4747952876
Eller tast email: psykolog@rimau.com.

Jeg må beskytte mailadressen imot roboter, derfor må du taste eller kopiere emailadressen til ditt mailprogram.

Når du første gang ringer til meg eller mailer, skal vi avtale hvordan vi kan samarbeide om å løse ditt problem. De fleste psykologiske problemer krever tålmodighet, tid og innsikt.

Informasjon
Dansk statsborger, har bodd i Norge siden 1990. Jeg har drevet privat praksis som psykologspesialist i Haugesund fra 1998. Jobbet i Grønland (Nordatlanten) fra 2009. 2012 igjen i praksis i Haugesund. Fra 2017 er praksis trappet ned og flyttet til Bergen. Det gis heretter konsultasjoner og rådgivning per telefon og email i forbindelse med problemstillinger hvor det ses forsvarlig alene å ha telefonisk kontakt. Det utferdiges ikke attester og erklæringer.

Pris for en samtale er kr. 900,-. Beløpet innbetales på konto 3240-10-21603. Du skal huske å skrive ditt navn i beskjedfeltet, når du overfører betaling. Når innbetaling og navn er bekreftet kan tid for telefonisk konsultasjon avtales.

Samtalene er fortrolige. Du skal være alene og ikke være opptatt av andre oppgaver under samtalene. Avbud til avtalt samtale må skje minst 24 timer før.

Postadresse:
Ulsberglia 138, 5135 Flaktveit
Org.nr.: NO 914 767 148

Utdanning i Danmark:
Københavns Universitet. Spesialist i Psykoterapi Voksne, Supervisor Psykoterapi Voksne Spesialistnivå.

Utdanning i Norge:
Spesialist i Klinisk Voksenpsykologi, utdannet psykoterapeut ved Institutt for Psykoterapi, Oslo. Diverse kurs i korttidsterapi.

Samtaler på norsk, engelsk og dansk.

Oppdatert januar 2018.