Hva er en psykolog?

Fra 01.01.2020 tilbyr jeg ikke lenger psykologiske tjenester.

Hva er en psykolog?

Tittelen som psykolog er en beskyttet tittel i Norge, Sverige og Danmark. Det vil si at ingen annen enn universitetsutdannede psykologer kan benevne seg som psykolog. Noen psykologer gjennomgår en etterutdanning og blir spesialister i psykologi, for eksempel har undertegnede norsk og dansk titel av spesialist. Psykologer som har utdannet seg slik tilhører fortsatt faggruppen av psykologer.

Å være psykolog er noe annet enn å være psykiater. Psykiatere har en grunnutdanning som lege og en etterutdanning i den legefaglige spesialiteten psykiatri. Leger som etterutdanner seg slik tilhører fortsatt faggruppen av leger.

Psykologer har taushetsplikt

Taushetsplikten er den alminnelige regel. Tausheten gjelder for det klienten betror psykologen, men det finnes unntagelser. Hvis for eksempel barn blir skadet eller det blir kjent at klienten planlegger en forbrytelse, har psykologen meldeplikt. Meningen med taushetsplikten er at klienten skal kunne ha tillit til psykologen, slik at han eller hun kan snakke fritt om meget private og vanskelige ting. Reglene gjelder for alle psykologer uansett om de er offentlig ansatte eller driver egen praksis.

Oppdatert juni 2021