Norsk og Dansk Psykologforening

Fra 01.01.2020 tilbys ikke psykologiske tjenester.

Hva er en psykolog?

Tittelen som psykolog er en beskyttet tittel i Norge, Sverige og Danmark. Det vil si at ingen annen enn universitetsutdannede psykologer kan benevne seg som psykolog. Noen psykologer gjennomgår en etterutdanning og blir spesialister i psykologi, for eksempel har undertegnede den norske tittel «Spesialist i Klinisk Voksenpsykologi». Psykologer som har utdannet seg slik tilhører fortsatt faggruppen av psykologer.

Å være psykolog er noe annet enn å være psykiater. Psykiatere har en grunnutdanning som lege og en etterutdanning i den legefaglige spesialiteten psykiatri. Leger som etterutdanner seg slik tilhører fortsatt faggruppen av leger.

Medlemskap i psykologforeningene skal være en kvalitetssikring av psykologens tjenester. Medlemskap forutsetter universitetsutdannelse som psykolog. Psykologer i Skandinavia er pliktig å overholde fellesnordiske etiske regler. Medlemskap gir etter universitetsutdannelsen mulighet for en rekke standardiserte spesialistutdannelser og andre etterutdannelser. Fordelen ved universitetsutdannelse, autorisasjon og spesialisering med mer, skal være at klienter og andre brukere kan sikres ytelser som er etisk forsvarlige.

Etiske prinsipper for psykologer

De etiske prinsipper for nordiske psykologer gjelder for psykologers virksomhet i Skandinavia. Prinsippene er veiledende og de må ikke forveksles med lov. Overtredelse av de etiske prinsipper kan medføre irettesettelse eller veiledning fra psykologforeningen. I grove tilfeller av misligholdelse kan psykologen ekskluderes fra foreningen. Foreningens eventuelle reaksjoner er ikke rettslige skritt. Rettslige sanksjoner reguleres med den alminnelige lovgivning.

Psykologer har taushetsplikt

Taushetsplikten er den alminnelige regel. Tausheten gjelder for det klienten betror psykologen, men det finnes unntagelser. Hvis for eksempel barn blir skadet eller det blir kjent at klienten planlegger en forbrytelse, har psykologen meldeplikt. Meningen med taushetsplikten er at klienten skal kunne ha tillit til psykologen, slik at han eller hun kan snakke fritt om meget private og vanskelige ting. Reglene gjelder for alle psykologer uansett om de er offentlig ansatte eller driver egen praksis.

Oppdatert desember 2019