Terapi over telefon

Avtale om telefonisk konsultasjon
Direkte nummer +4747952876
E-mail: psykolog@rimau.com.

Pris for en telefonisk konsultasjon er kr. 900,-.

Har du behov for akutt hjelp
Betal på konto i Haugesund Sparebank 3240-10-21603.
Skriv ditt navn i beskjed feltet.
Dermed kan du straks få samtale.
Du vil etterpå motta kvittering.

Ønsker du fortløpende samtaler
Det er uansett best å begynne med en betalt prøvetime, sådan at du kan ta stilling til om du ønsker denne type hjelp.
Etter prøvetimen avtales en rekke tider.
Faktura per email.

Tjenesten
Det er en liten virksomhet med høy kvalitet.
Det er ikke forsikringsordninger eller offentlige tilskudd.
Det utferdiges ikke attester og erklæringer til barnevern og domstoler.
Hvis pasienten ønsker det, kan jeg samarbeide med lege om medisinering.
Telefoniske konsultasjoner er fortrolige.
Du skal være alene og ikke være opptatt av annet under samtalene.
Avbud til avtalt samtale 24 timer før. Taushetsplikt.

Etikk
Relasjonen mellom klient og psykolog er fortrolig. Jeg tar ikke opptak av samtalene og jeg råder deg som klient til det samme. Det er etiske grunner for det, fordi opptak lett kan komme på avveie sådan som moderne teknikk er innrettet. Men der er også terapeutiske grunner, fordi det erfaringsmessig ikke er nytte av å spille samtalen av etterpå. Nytten av å snakke sammen er «her og nå».

Både hos psykologen og klienten skjer samtalen uten at andre er tilstede eller har mulighet for å lytte. Når det brukes email er innholdet på samme måte personlig og fortrolig. Vilkårene svarer til at møter med en psykolog på hans eller hendes kontor også er fortrolig og skjer bak en lukket dør.

Spørsmål kan sendes til: psykolog@rimau.com

Enkelte oppdateringer februar 2019