Terapi over telefon

Få avtale
Ring / klikk direkte nummer til meg +4747952876
Eller tast email: psykolog@rimau.com.

Jeg må beskytte mailadressen imot roboter, derfor må du taste eller kopiere emailadressen til ditt mailprogram.

Når du første gang ringer til meg eller mailer, skal vi avtale hvordan vi kan samarbeide om å løse ditt problem. De fleste psykologiske problemer krever tålmodighet, tid og innsikt.

Konsultasjon per alminnelig telefon, internet-telefon og over internet-mail er trygg fordi du kan være i dine vante hjemlige omgivelser. Mange føler det er ubehagelig å forklare seg for en sekretær eller sitte i venterom. Du kan unngå unødvendige formaliteter ved bare å ringe.

Pris for avtalt samtale 45 min. kr. 900,- til konto 3240-10-21603.

Jeg har taushetsplikt.

Ring eller klikk direkte nummer: +4747952876
Bruk email og tast: psykolog@rimau.com

Etikk

Relasjonen mellom klient og psykolog er fortrolig. Jeg tar ikke opptak av samtalene, og jeg ber om at du som klient heller ikke bruker opptak. Det er etiske grunner for det fordi opptak lett kan komme på avveie, men også terapeutiske grunner, fordi igjenlytting av opptak har lite nytte. Både hos psykologen og klienten skjer samtalen uten at andre er tilstede eller har mulighet for å lytte. Når det brukes email er innholdet på samme måte personlig og fortrolig. Vilkårene svarer til at møter med en psykolog på kontorett også er fortrolig og skjer bakk en lukket dør.