Terapi og rådgivning over telefon og internet

Konsultasjon per alminnelig telefon, internet-telefon og over internet-mail er trygg fordi du kan ha kontakt med psykologen fra dine vante hjemlige omgivelser. Mange mennesker synes det er ubekvemt å skulle forklare seg for sekretær eller sitte i venterom før møtet med psykologen. Formaliteter og institusjonspreget i hjelpeapparatet virker ofte imot hensikten med å søke hjelp.

Det er mennesker som føler at det er en belastning å ha en posisjon i samfunnet eller på annen måte være kjent. Telefon og email gjør det enklere å få hjelp.

Utsendte som ivaretar oppgaver i krigs-, konflikt- og utviklingsområder, forretning, anlegg, sunnhet, mekling og annet, vil kunne oppleve en personlig belastning og isolasjon, som det er innlysende å snakke om med en profesjonell og ansvarlig psykolog som har taushetsplikt og tilhører den hjemlige kultur.

Du kan enkelt få avtale ved å gi beskjed per email: psykolog@rimau.com.
Eller ringe på +47 479 52 876

Det skal innbetales NOK 1.000,- på konto 3240-10-21603 før samtalen.
Vær oppmerksom på eventuell tidsforskjell ved avtaler. Min tid er såkalt mellomeuropeisk tid, som er den samme i Oslo, Stockholm og København.

Avtaler, som er satt frem i tid, kan avbestilles skriftlig per epost eller tekstmelding/SMS (men ikke muntlig per telefon) 24 timer før. Ved avtaler på mandager gis avbud den foregående fredag. Ved senere avbestilling er avtale og betaling bindende.

Hvis du ønsker hjelp ved å skrive på email og få svar på samme måte, er det fint om du begynner med å skrive litt om deg selv. Det betales for hver epost du sender NOK 1.000,-.

Telefon: (+47) 479 52 876
Email: psykolog@rimau.com

Husk alltid å gi beskjed om navn, telefonnummer og epostadresse, når du henvender deg.

Etikk

Relasjonen mellom klient og psykolog er fortrolig. Jeg tar ikke opptak av samtalene, og jeg ber om at du som klient heller ikke bruker opptak. Det er etiske grunner for det fordi opptak lett kan komme på avveie, men også terapeutiske grunner, fordi igjenlytting av opptak har lite nytte. Både hos psykologen og klienten skjer samtalen uten at andre er tilstede eller har mulighet for å lytte. Når det brukes email er innholdet på samme måte personlig og fortrolig. Vilkårene svarer til at møter med en psykolog på kontorett også er fortrolig og skjer bakk en lukket dør.