Bestilling og pris

Pris for en telefonisk samtale er kr. 900,-. Beløpet innbetales på konto 3240-10-21603. Du skal huske å skrive ditt navn i beskjedfeltet, når du overfører betaling.

Samtalene er fortrolige.

Få avtale
Ring / klikk direkte nummer til meg +4747952876
Eller tast email: psykolog@rimau.com.

Jeg må beskytte mailadressen imot roboter, derfor må du taste eller kopiere emailadressen til ditt mailprogram.

Når du første gang ringer til meg eller mailer, skal vi avtale hvordan vi kan samarbeide om å løse ditt problem. De fleste psykologiske problemer krever tålmodighet, tid og innsikt.