Bestilling og pris

Pris for en samtale er kr. 1.000,-. Beløpet innbetales på konto 3240-10-21603. Du skal huske å skrive ditt navn i beskjedfeltet, når du overfører betaling. Når innbetaling og navn er bekreftet kan tid for telefonisk konsultasjon avtales.

Samtalene er fortrolige. Du skal være alene og ikke være opptatt av andre oppgaver under samtalene. Avbud til avtalt samtale må skje minst 24 timer før.

Kontakt:
E-post: psykolog@rimau.com
Telefon: 47952876